Tedavi Sonuçları

Miyelom hastalarının 10 yıl veya daha fazla yaşamaları olağandışı değildir. Sonuçlar, hastalığın evresi, kromozom değişiklikleri, yaş ve diğer medikal problemler gibi hastaya ait faktörlerden etkilenmektedirler. Hastalar potansiyel sonuçları hakkında doktorlarıyla konuşmalıdırlar.

Miyeloma Tedavisi Cevabını Tanımlamak için Kullanılan Bazı Terimler

Remisyon
Hastalık bulgusu yok. Bazen "tam remisyon"(veya "tam cevap") ve "kısmi remisyon"(veya "kısmi cevap") terimleri kullanılmaktadır."

Tam cevap
Standart testlerde M protein bulgusu yok; kemik iliğinde plazma hücreleri yüzdesi normal veya miyelom hücresi bulgusu yok(kemik iliğinde %5 plazma hücresi)

Kesin tam cevap
Normal serbest hafif zincir oranı ve kemik iliğinde sensitif testlerde miyelom hücrelerinin saptanmaması

Çok iyi kısmi cevap
Standart testlerde kemik iliği hücrelerinde miyelom hücresi bulgusu yok

Kısmi cevap
Kanda M proteininde %50'nin üstünde düşüş ve 24 saatlik idrarda M proteininde %90'a varan azalma

Minör cevap
Kanda M proteininde %25-50 azalma

Stabil hastalık
Kanda M proteininde %25'ten daha az düşüş veya %25'ten daha az artış

Progresif hastalık
Kanda M proteininde en az %25 artış, semptomların eşlik etmesi durumunda, tedaviye başlama veya hasta tedavi almaktaysa tedavilerin değiştirilmesi gerekliliğine işaret eder

Tedavi cevabını takip etmekte kullanılan testler;

- X-ray, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bazen komputerize tomografi (CT) taramaları veya pozitron emisyon tomografi (PET) taramaları gibi kemik görüntüleme çalışmaları

- Kan hücresi sayımı, M protein, kalsiyum, kreatinin ve serbest hafif zincirleri ölçmek için kan testleri

- Nonsekretuar miyelom hastalarında M proteini veya serbest hafif zincir için 24 saatlik idrar testi gibi idrar testleri.