Miyelomun Nedeni

Miyelom, plazma hücresi oluşturmak üzere tasarlanmış lenfosit gelişim sekansında yer alan tek bir hücrede sonradan oluşan DNA hasarından kaynaklanır .Birçok vakada miyelom ile sonuçlanan DNA hasarının nedeni veya nedenleri tam olarak bilinememektedir. Bazı kimyasallara uzun süre maruz kalmanın miyelom gelişimi riskini artırdığı görülmektedir, fakat birçok hastada böyle bir maruziyet öyküsü olmaması, diğer faktörlerin de önemli rol oynadığını göstermektedir. Her ne kadar Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası sonrasında yüksek doz radyasyona maruz kalan kişilerde miyelom insidansı artış göstermişse de diagnostik veya terapötik medikal işlemlerde radyasyon maruziyeti miyelom insidansında artışla ilişkili değildir.

Miyelom, B lenfositlerinde ortaya çıkar. Bazı B lenfositleri kendi normal fonksiyonlarının bir parçası olarak plazma hücrelerine dönüşür ve "antikor" adı verilen proteinleri üretir. B lenfositi, enfeksiyöz ajan gibi yabancı bir antijenle uyarıldığında plazma hücresine dönüşür. Plazma hücreleri, enfeksiyöz ajana saldıran ve bu ajanın "kompleman proteinleri" adı verilen proteinler tarafından öldürülmesini ve/veya diğer hücreler tarafından ortadan kaldırılmasını sağlayan antikorlar üretir. Miyelomda, malign transformasyon B lenfositlerinde olmakla birlikte, bu değişim plazma hücreleri görünümündeki malign hücrelerin birikmesine neden olur. Malign transformasyon sonucu oluşan hücreler zaman zaman mikroskop altında normal plazma hücreleri şeklinde görülürler.