Multipl Miyelom Nedir?

Miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir.

Miyelom hastalarının yaklaşık %90'ında tanı anında birden fazla bölgeyi tutan hastalık mevcuttur; genellikle hastalık en yaygın formu olan " multipl miyelom" ile adlandırılır. Hastalığın farklı yayılımlarına sahip hastalarda miyelomu tanımlamak amacıyla farklı terimler kullanılır.

"Soliter miyelom" (tek bir bölgede belirgin), " lokalize miyelom" (birkaç komşu bölgede belirgin) veya "ekstramedüller miyelom" (kemik iliği dışında, deri, kas veya akciğer gibi bir doku tutulumu) yayılıma bağlı olarak yapılan hastalık adlandırmalardır. . Monoklonal plazma hücrelerinin oluşturduğu lokalize tümör " plazmasitoma" olarak adlandırılır. Kemik iliği dışında gelişen plazmasitoma "ekstramedüller plazmasitom" olarak adlandırılır.

Soliter plazmasitoma tanısı alan hastaların çoğunda miyelom gelişmez ve oldukça iyi bir prognoz gösterirler.

Bazı hastalarda çok yavaş gelişim gösteren hastalığa "sessiz miyelom" adı verilmektedir.

Miyelom "asemptomatik" veya "semptomatik" olarak da tanımlanabilir.
"Asemptomatik miyelom" terimi hastalığın mevcut olduğu ancak hastada hastalıkla ilişkili semptomların olmadığı anlamına gelmektedir.

" Semptomatik miyelom " hastaları anemi, kanda kalsiyum seviyesinde artış, böbrek hasarı, kemik hastalığı veya sık enfeksiyonlar gibi miyelomla ilişkili sorunlar vardır. Hastalığın tipinin tanımlanması, doktorun hasta için en uygun tedaviyi uygulamasını sağlar. Bazı hastalarda, özellikle yavaş gelişen miyelomu olan ancak semptom görülmeyen hastalarda acil tedavi gerekli olmayabilir. Bu hastaların bazılarında herhangi bir miyelom hastalığı semptomu ortaya çıkana kadar biraz zaman geçebilir.Şekil : miyelom hücresi